PREAMBUŁA:

Często lepiej zwolnić kroku, porzucić niepokój, aby spojrzeć w oczy i słuchać, albo odłożyć pilne sprawy, aby towarzyszyć człowiekowi, który pozostał na skraju drogi” (Papież Franciszek, „Evangelii gaudium” nr. 46).

Zespół Poradni „PO-MOC”, działającej przy parafii św. Barbary w Gdańsku, pragnie, aby była ona miejscem towarzyszenia człowiekowi, który doświadczając kryzysu i pozostając „na skraju drogi”, doświadcza wielokrotnie opuszczenia, samotności i bezradności.

Jesteśmy chrześcijanami i wierzymy, że Moc większa od nas samych, może przywracać zdrowie psychiczne i duchowe.

Oferujemy pomoc w zakresie:

- interwencja kryzysowa
- przemoc domowa
- kryzysy małżeńskie
- kryzysy rozwojowe
- problemy rodzinne
- depresja, nerwice, lęki, obniżenia nastroju
- problemy emocjonalne
- trudności w relacjach
- zaburzenia odżywiania
- uzależnienia
- poradnictwo dla rodziców w problemach wychowawczych

ADRES:

ul. Długie Ogrody 19, 80-761 Gdańsk

KONTAKT:

Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować
- e-mail: pomoc.barbara@gmail.com
- telefonicznie: tylko w wyznaczonych przez doradców godzinach; prosimy nie zostawiać wiadomości SMS.

ZASADY ODPŁATNOŚCI:

- Wizyta u doradców rodzinnych i konsultacja z księdzem są udzielane bezpłatnie.
- Porady psychologiczne wg zasady: pierwsza konsultacja darmowa, kolejne płatne po indywidualnym uzgodnieniu.

KONTO PORADNI:

Możesz wesprzeć działania Poradni „Po-moc” swoimi dobrowolnymi ofiarami

ING BANK ŚLĄSKI nr r-ku 77 1050 1764 1000 0023 0837 0234
Tytuł przelewu: „Poradnia”
Adres: ul. Długie Ogrody 19
80-761 Gdańsk


ZESPÓŁ PORADNI:

ks. mgr Piotr Adamski

Wikariusz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Gdańsku Nowym Porcie. katecheta, rekolekcjonista, kierownik duchowy. Ukończył studia podyplomowe „Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa” na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie w trakcie „Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia” na Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Udziela konsultacji na prośbę członków zespołu poradni.

Kontakt przez zespół poradnidr Anna Owczarek

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskała również tytuł doktora Psychologii. Pracując ponad 10 lat na jednej z gdańskich uczelni prowadziła wykłady, warsztaty dla studentów i treningi o różnej tematyce psychologicznej. Ukończyła 2-letni Kurs Psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz 2-letni Kurs Psychodramy w Europejskim Instytucie Psychodramy. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach tematycznych. Doświadczenie praktyczne w zakresie psychoterapii zdobyła pracując jako psychoterapeuta na Oddziale Nerwic dla dorosłych oraz w Ośrodku dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. Współpracowała również z Centrum Psychologiczno-Pastoralnym „Więź” w Tczewie. Odbyła staże zawodowe na oddziale Szpitala Psychiatrycznego „Srebrzysko” oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Praca terapeutyczna w poradni Po-Moc jest poddawana superwizji.

W poradni prowadzi:

psychoterapię indywidualną krótkoterminową i długoterminową dla dorosłych i młodzieży
konsultację małżeńską (maximum 5 spotkań)
warsztaty i treningi grupowe

Zgłaszająca się osoba zapraszana jest na 1-2 konsultacje, które prowadzą do ustalenia sposobu oferowanej pomocy (np. dalsza psychoterapia, udział w warsztatach, itp) po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub mailowo.

Tel. 696 020 070Marcin Gmiąt

Mąż i ojciec dwójki dzieci, ukończył studia teologiczne w Jerozolimie, organizator i przewodnik pielgrzymek do Ziemi Świętej, koordynator krajowy ruchu „Mężczyźni św. Józefa" w regionie Szkocji, członek Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz Domowego Kościoła. Głosi rekolekcje, prowadzi warsztaty rozwojowe w temacie komunikacji, relacji i emocji oraz liczne konferencje psychoedukacyjne. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Udziela pomocy w formie:

psychoterapii indywidualnej długoterminowej i krótkoterminowej dla dorosłych konsultacji psychologicznych

Przyjmuje na wstępną konsultację w celu rozpoznania trudności oraz dróg rozwoju, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Tel. 884 941 969mgr Mirosława Pakur

Nauczyciel, pedagog, lider ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar przy parafii św. Barbary w Gdańsku, prowadząca warsztaty „12 kroków ku pełni życia”, doradca rodzinny Diecezjalnej Poradni Rodzinnej z dużym doświadczaniem praktycznym.

Udziela pomocy małżeństwom przeżywającym kryzys w formie spotkań indywidualnych i małżeńskich.

Tel. 660 713 364 (dyżur telefoniczny tylko w poniedziałki od godz. 12:00 - 15:00)dr Justyna Kwaśniak

Nauczyciel, pedagog, zaangażowana w posługę Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar przy parafii św. Barbary w Gdańsku, współprowadząca warsztaty „12 kroków ku pełni życia”. Ukończyła „Studium pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej” w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Terapeuta w procesie Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii w Warszawie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Praca terapeutyczna w poradni Po-Moc jest poddawana superwizji.

Udziela pomocy małżonkom przeżywającym kryzys w formie spotkań indywidualnych i małżeńskich.

Tel. 605 308 064 (dyżur telefoniczny tylko w środę w godz. 19:00 - 21:00)Marek

Trzeźwiejący alkoholik, zaangażowany w ruch Anonimowych Alkoholików (AA).

Udziela pomocy małżonkom przeżywającym kryzys w formie spotkań indywidualnych i małżeńskich.

Kontakt przez księdza Piotra i doradców rodzinnych.Z zespołem poradni współpracuje mgr Joanna Grzenia:

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz 4-letniego Studium Psychoterapii w nurcie integracyjnym SPCH, Kursu podstawowego terapii systemowej WTTS. Dyplomowany psychoterapeuta, oligopedagog. Od wielu lat rozwija swoje zainteresowania związane z psychoterapią dziecka z traumą i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Prowadzi:

terapię indywidualną dorosłych i dzieci
treningi umiejętności społecznych dla dzieci
terapią relacji rodzic-dziecko
problemami z zakresu psychologii rozwoju dziecka i funkcjonowania w systemie szkolnym.
Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2022. Wizyt: