TRANSMISJA LIVE

KANAŁ Sw. Barbara Gdansk NA YOUTUBE.


Ogłoszenia duszpasterskie

SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
18 LIPCA 2021

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych! Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zastawiając się wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata!

2. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej, którzy wakacyjnie wyjechali w różne zakątki świata, zwłaszcza dzieci i młodzież. Niech po dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na duchu szczęśliwie wrócą do domu.

3. W piątek 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Wpatrując się w tę szlachetną postać, widzimy, że los każdego człowieka, także współczesnego, jest drogą szukania Boga albo raczej drogą, na której jesteśmy przez Niego odnajdywani. Uznając aktualność jej przykładu, Ojciec Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas tak umiłował.

6. W sobotę w liturgiczne wspomnienie św. Jakuba, czcimy również św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach, którego prosić będziemy o opiekę podczas wakacyjnych wojaży oraz o rozsądek i wyobraźnię dla kierowców. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów odbędzie się w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św.

7. W lipcu i sierpniu jest dodatkowa Eucharystia o godz. 21.00.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

20 VII – bł. Czesław (ok. 1180-ok. 1242), prezbiter, duchowy syn św. Dominika, od którego przyjął habit dominikański (wspomnienie obowiązkowe);

22 VII – św. Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych duchów i której zawdzięczmy odkrycie pustego grobu Zmartwychwstałego Pana (wspomnienie obowiązkowe).

Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2020. Wizyt: