Ogłoszenia duszpasterskie

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
17 LISTOPADA 2019

1. W czwartek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, święty Joachim i święta Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu świętego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzono specjalne święto. Dziś wspominając tamto Ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w sobie pragnienie poświęcania się Bogu i szukania Jego woli.

2. Przypominam, że w naszym kościele przez cały listopad codziennie podczas modlitwy różańcowej polecamy naszych bliskich zmarłych. Wypominki i intencje Mszy świętych zbiorowych można składać w zakrystii lub do koszyka w czasie zbierania tacy. Serdecznie zapraszam do tej modlitwy wszystkich naszych Parafian! Wypominki w tygodniu sprawujemy o godz.17.30, a w niedzielę o godz.18.00. Msza św. zbiorowa będzie w czwartek o godz.18.00.

3. Z wolna zbliżamy się do końca obecnego roku liturgicznego. Przyszła niedziela, 24 listopada, to uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem.

4. Rekolekcje Adwentowe i przygotowanie do odpustu św. Barbary rozpoczniemy w niedzielę 1 grudnia. Rekolekcje poprowadzi Maciej Kucharzyk – Saletyn.

5. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na utrzymanie Gdańskiego Seminarium Duchownego.

6. W przyszłą niedzielę naszymi ofiarami będziemy wspierali kościół prześladowany.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 18 XI – Błogosławiona Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc (wspomnienie obowiązkowe);

• 19 XI – Błogosławiona Salomea (†1268), zakonnica, córka Leszka Białego, która poślubiła węgierskiego księcia Kolomana, a po jego śmierci wstąpiła do klarysek (wspomnienie obowiązkowe);

• 20 XI – Święty Rafał Kalinowski (1835-1907), jeden z przywódców powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem (wspomnienie obowiązkowe);

• 22 XI – Święta Cecylia (†III wiek), dziewica i męczennica, patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych (wspomnienie obowiązkowe).
Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2019. Wizyt: