Ogłoszenia duszpasterskie

SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
24 LIPCA 2016

1. Od minionej środy trwają XXXI Światowe Dni Młodzieży, których hasłem są słowa jednego z ewangelijnych błogosławieństw: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). We wtorek, 26 lipca nastąpi ich oficjalne otwarcie w Krakowie, a od czwartku przewodzić im będzie Ojciec Święty. Otaczajmy modlitwą to wydarzenie, by dla wszystkich stało się ono umocnieniem w wierze, nadziei i miłości.

2. Dzisiaj po Mszach Świętych błogosławimy kierowców i ich pojazdy z okazji przypadającego jutro wspomnienia Świętego Krzysztofa.

3. Jutro przypada święto Świętego Jakuba Apostoła. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętych o godz. 18:00. W sposób szczególny będziemy modlić się w intencji kierowców, podróżujących i pielgrzymów, którym patronuje Apostoł, wraz ze wspominanym także w tym dniu Świętym Krzysztofem.

4. We wtorek, 26 lipca, w liturgiczne wspomnienie dziadków Pana Jezusa, Świętych Anny i Joachima, na wieczorną Eucharystię zapraszamy naszych seniorów. Będzie to specjalny dzień modlitwy i wdzięczności za nasze babcie i dziadków.

5. Zapraszamy w tym tygodniu młodzież, która pozostała w domu, na wspólne oglądanie transmisji ze Światowych Dni Młodzieży, które odbywają się w Krakowie, i do wspólnej modlitwy z następcą św. Piotra i z młodymi z całego świata.

Środa, 27 lipca TVP1

15:50 Ceremonia powitania papieża Franciszka na lotnisku Kraków Balice
16:45 Spotkanie Ojca Święte¬go z władzami RP i korpusem dyplomatycznym na Wawelu
17:50 Studio ŚDM
18:25 Spotkanie papieża Franciszka z biskupami polski¬mi w katedrze wawelskiej
22:35-23:35 Świat nieprzed-stawiony: Pielgrzym - film do¬kumentalny o pielgrzymce Marka Kamińskiego szlakiem św. Jakuba (powt. 02:40)

Czwartek, 28 lipca TVP1

09:25 Wizyta papieża Fran¬ciszka na Jasnej Górze
10:25 Msza Święta z udzia¬łem Ojca Świętego z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski
16:50 Ceremonia powita¬nia papieża Franciszka na kra¬kowskich Błoniach
20:35 Okno Papieskie-Po¬zdrowienie wiernych

Piątek, 29 lipca TVP1

09:20 Wizyta papieża Fran¬ciszka w obozie koncentracyj¬nym Auschwitz-Birkenau
11:20 Studio ŚDM 11:35 Świętość i miłosierdzie
16:20 Papież Franciszek w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu
17:50 Droga Krzyżowa z mło¬dzieżą pod przewodnictwem papieża Franciszka

Sobota, 30 lipca TVP1

08:05 Wizyta papieża Fran¬ciszka w Sanktuarium Miło¬sierdzia Bożego i Sanktuarium św. Jana Pawła II
18:30 Czuwanie modlitew¬ne papieża Franciszka z mło¬dzieżą

Niedziela, 31 lipca TVP1

08:35 Papież Franciszek na Kampusie Miłosierdzia
10:00 Msza Święta ŚDM z udziałem Ojca Świętego
16:50 Spotkanie papieża Franciszka z wolontariusza¬mi i Komitetem Organizacyj¬nym ŚDM
18:15 Ceremonia pożegnania papieża Franciszka na lotnisku Kraków Balice

6. Pozdrawiamy wszystkich urlopowiczów i życzymy pięknego wypoczynku. Solenizantom i jubilatom przekazujemy najlepsze życzenia. Zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 25 VII – św. Jakub, Apostoł, zwany Starszym lub Większym, brat św. Jana Apostoła i Ewangelisty, który jako pierwszy z Apostołów poniósł śmierć męczeńską;

• 25 VII – św. Krzysztof, którego imię oznacza „niosący Chrystusa”; patron kierowców i podróżujących;

• 26 VII – święci Anna i Joachim, rodzice NMP i dziadkowie Pana Jezusa;

• 29 VII – św. Marta, siostra Marii i Łazarza z Betanii; patronka życia domowego: gospodyń, kucharek, służących, pomocy domowych, hotelarzy.
Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2016. Wizyt: